Orlando Pride release White Plum away kit

Check out the Orlando Pride’s latest White Plum away kit.